NOVICA
Vladimir Prebilič na sestanku pri Mladinskem svetu Slovenije
Srečanje z Mladinskim svetom Slovenije
16 Sep, 2022

Ponovno med mladimi. Hvala Mladinski svet Slovenije za srečanje. Vesel sem, da z mladimi govorimo isti jezik in si želimo na politično agendo umestiti teme, resnično pomembne za prihodnost vseh, predvsem pa mlajših generacij.

Ob srečanju smo se pogovarjali o treh ključnih temah mojega programa, kjer so predstavniki mladih podali nekaj ključnih in dobrodošlih predlogov ukrepov.

1. Trajnostni razvoj. Strinjali smo se, da so spremembe na področju trajnostnega razvoja nujne in da morajo biti ambiciozne. Trajnost je edini način, da bomo lahko v prihodnosti sploh sobivali. Trajnost je tudi ena od 4 prioritet na področju mladih, ki jih naslavlja MSS. Zavedajo se, da je tukaj treba spreminjati mentaliteto ljudi, kar ne bo enostavno. Ko nastopijo druge krize, se namreč hitro pokaže, kako krhke so obljube o trajnostnem razvoju.

2. Mladi. To je tema, ki se neposredno navezuje na prvo, saj gre predvsem za njihovo prihodnost. Imamo hitro starajočo-se družbo in prihajamo v nesorazmerje v družbi, kjer pa potrebe enih in drugih niso vedno komplementarne. To nesorazmerje lahko deloma ublažimo s tem, da mlade prej opolnomočimo za aktivno politično participacijo, s čimer se močno strinjam. Mladim je treba odpreti vrata v soodločanje in soupravljanje države. Mladi so informirani: imajo veliko večji dostop do informacij, kot katerakoli generacija doslej. Mladi lahko in želijo prevzemati odgovornost: to jim moramo omogočiti. Mladi so aktivni: vedno so bili tisti, ki so spreminjali družbo.

Če bom izvoljen na mesto predsednika države, bom v kabinet imenoval svetovalca za mladinska vprašanja; preko tega bo mladinska problematika stalno na politični agendi in bomo “slaba vest” vsakokratni oblasti, ki bi želela obiti obljubljene rešitve za mlade. Trenutno se kot akutna področja izpostavljajo predvsem stanovanjska politika, prehod iz izobraževanja na trg dela ter duševno zdravje mladih.

3. Javno. Ključni sistemi in infrastruktura morajo ostati javni, pri čemer je lahko država dober gospodar, če na vodilna mesta imenuje strokoven, ne pa “politično pripaden” kader. Javni sistemi morajo biti dostopni vsem državljanom, opuščanje tega načela vodi v družbo dveh hitrosti, kar danes ponekod (na periferiji) že občutimo.

Vesel sem, da z mladimi delimo poglede na ključna vprašanja in se veselim prihodnjih srečanj in sodelovanja.

Ostale novice

Volitve 2022

Volitve 2022

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bodo v Sloveniji potekale volitve predsednice oz. predsednika republike.Predčasno glasovanje bo mogoče 18., 19. in 20. oktobra. Vse pomembe informacije najdete TUKAJ. Vesel bom vsake podpore!

Skip to content